Home

Ge din röst i höst, till de som lyssnar på folket!

VAL 2018

Vi ger oss aldrig!

En ekonomi i balans är ett måste!

 

Vi står för en positiv utveckling inom:

 

Skolan

Socialtjänsten

Friluftsriket

 

Vi verkar för en positiv samhällsutveckling för

gammal  som ung och allt som finns där emellan.

 

Mullsjö Framtid

Lyssnar på folket!

 

 

Valfrågor

Skolan har under lång tid varit underbudgeterad.

Detta SKA vi ändra på!

Att åldras i vår kommun skall vara värdigt!

Aktiviteter för seniorer och möjligheter till olika verksamheter ska kommunen borga för!

Socialtjänsten går med kraftfullt minus och

försätter övriga verksamheter i ekonomisk resurskris! Det är inte OKEJ!

"Vakna alla gubbar bygg en bana snart"

Framtiden är de unga och det har visat sig att vi har mycket driftiga unga i vår kommun.

Inför ett barn & ungdomsråd!

Miljön runt oss måste försvaras och förbättras inom många områden. Friluftsriket är dit vi går när vi vill ha naturupplevelser, vindkraftverk är ingen vacker syn!

Lika service av samhälllsfunktoner inom våra två tätorter!

Copyright © All Rights Reserved Mullsjö Framtid                                                                                                                                                                                                    Webbmaster: K-isit©