Vårt fokus

Ge din röst i höst, till de som lyssnar på folket!

Mullsjö Framtid värnar och fokuserar på din miljö!
1. Skolans arbetsmiljö för elever och personal behöver stärkas. Barn- och utbildningsnämndens budget skall utökas.


2. Tryggheten och möjligheten till fler aktiviteter för kommunens seniorer ska ökas.


3. Friluftsriket Mullsjö säger nej till vindkraftsetableringar.


4. Skolungdomarna ska erbjudas aktiviteter på fritiden. Inför ungdomsråd.


5. Ekonomiskt hållbart Mullsjö. Skattekollektivets pengar ska användas med sunt förnuft.
                                                                         Mullsjö Framtid lyssnar på folket!


Copyright © All Rights Reserved Mullsjö Framtid                                                                                                                                                                                                    Webbmaster: K-isit©