Home

VAL 2022

.

 

Mullsjö Framtid

Lyssnar på folket!

 

 

Valfrågor

Nya mål kommer innom kort.

Att åldras i vår kommun skall vara värdigt!

Aktiviteter för seniorer och möjligheter till olika verksamheter ska kommunen borga för!

Socialtjänsten går med kraftfullt minus och

försätter övriga verksamheter i ekonomisk resurskris! Det är inte OKEJ!

Nya mål kommer inom kort

Frilutsriket mullsjö måste försvaras och vi kommer oavkortat jobba för att miljön får vara en plats för återhämtning och rekration, förnybar el ja tack men inte vindkraftverk i vår vackra natur!

Lika service av samhälllsfunktoner inom våra två tätorter!